Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2012

loczajohns
4907 3929
Reposted fromchristi christi viapatkju patkju

March 27 2012

loczajohns
- Nie zamierzam się w to wszystko mieszać, bo zaczyna człowiekowi zależeć, a im mu bardziej zależy tym szybciej wszystko traci.
Łatwiej jest dać sobie spokój.
— Harry Potter
Reposted fromschiza schiza viaxsneakyx xsneakyx

February 17 2012

loczajohns
Reposted frommrs-cold mrs-cold viaxsneakyx xsneakyx

November 16 2011

loczajohns
0390 bddc
Reposted fromeyjolf eyjolf viaSweetparadise Sweetparadise
loczajohns
2950 3e2c
Reposted frompijanista pijanista viaSweetparadise Sweetparadise
loczajohns
3921 1128
loczajohns
-Nie będzie ci zimno? 
-Nie. 
-Chcesz moją kurtkę? 
-Nie. 
-Kurwa jak ci moją kurtkę proponuje to masz 
wziąć, co ty filmów nie oglądasz?
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viaSweetparadise Sweetparadise
loczajohns
5671 dd5b
loczajohns
Reposted frommarlylee marlylee viaSweetparadise Sweetparadise
loczajohns
Reposted frommultiwitamina multiwitamina viaxsneakyx xsneakyx
loczajohns
loczajohns
0791 47a7 500
Reposted frompouler pouler viaxsneakyx xsneakyx
loczajohns
5607 d5ee 500
True true.
Reposted fromniemazacozlapac niemazacozlapac viaxsneakyx xsneakyx
loczajohns
3766 361f
Reposted frompoppyseed poppyseed viaxsneakyx xsneakyx
loczajohns
2108 bce5
Reposted frommuchawmajonezie muchawmajonezie viaxsneakyx xsneakyx
loczajohns
4987 69df
Reposted frompoppyseed poppyseed viaxsneakyx xsneakyx
loczajohns
0029 07d5
Reposted fromchokkie chokkie viaxsneakyx xsneakyx
loczajohns
1793 b206 500
Reposted fromwombinka wombinka viaxsneakyx xsneakyx
loczajohns
5901 5ba7
Every day

November 15 2011

loczajohns
9099 e1d2
S.B
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl